Duyuru Tarihi: 27.4.2011Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden hatırlatma amacıyla gönderilen,  6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında stok affı ile ilgili düzenlemelerin yapılması konusundaki yazı ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.