Duyuru Tarihi: 22.4.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimize Abbott İlaç Firması’ndan gelen 21.04.2008 tarih, 484 sayılı yazı ekte iletilmektedir. Buna göre;

Abbott Laboratuarları Ltd. Şti. adına ruhsatlı olan REDUCTİL 10 MG 28 KAPSÜL ve REDUCTİL 15 MG 28 KAPSÜL isimli müstahzarların, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 08.12.2004 tarih, 2004/142 sayılı Genelgesine istinaden “Normal Reçete İle Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar” kapsamından çıkarıldığı ve konunun Bakanlığın 14.12.2004 tarih, 049187 sayılı yazısı ile Abbott Laboratuarları Ltd. Şti.’ye bildirildiği belirtilmektedir.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 2004/142 sayılı Genelgesi ile Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışma Komisyonu’nun 15.10.2004 tarihinde aldığı karar sonucunda; söz konusu ilacın “Normal Reçete İle Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar” kapsamından çıkartıldığı ve buna göre işlem yapılması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulması için gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki: 3

 
EK 1 - Reductil_Abbott.pdf