Duyuru Tarihi: 21.4.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

Birliğimiz ile Adalet Bakanlığı arasında 01/10/2013 tarihinde imzalanan “Adalet Bakanlığı arasında imzalanan “Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokole İlişkin Protokolün 10.2 “Protokolün amaç ve çerçevesinde olması kaydıyla, Protokolde yer almayan veya daha sonra ortaya çıkan ihtiyaçlarla ilgili olarak tarafların mutabakatı ile ek protokol yapılabilecektir.” Maddesine istinaden 19.04.2016 tarihinde Birliğimiz İle Adalet Bakanlığı arasında Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol” imzalanmıştır. Ek protokol ile ilgili maddelerde yapılan düzenleme şu şekildedir;

İlgili değişikliklerin işlendiği protokol metni ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.


Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Protokol metni için tıklayınız.