Duyuru Tarihi: 11.6.2011

GEREKÇE: “MESANE KANSERİ” RİSKİNİ ARTIRMASI

TÜRKİYE’DE “PİOGLİTAZON” 10 FARKLI İLAÇTA VAR

Mesane Kanseri riskine yol açması dolayısıyla Fransa’da satışı durdurulan ve Avrupa İlaç Ajansı’nın gündeminde olan Pioglitazon, Türkiye’de piyasadaki 10 farklı ilacın 62 farklı formu içerisinde bulunmaktadır. Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren Pioglitazon içeren ilaçlar konusunda Sağlık Bakanlığı derhal harekete geçerek kamuoyunu aydınlatmalıdır. 

Değerli Basın Mensupları;

Avrupa İlaç Ajansı (EMA)’nın resmi internet sitesinde yer alan 9 Haziran 2011 tarihli açıklamada, Fransa İlaç Ajansı (AFSSAPS)’nın “Pioglitazon” içeren ilaçların satışını Fransa’da durdurma kararı aldıklarını Avrupa İlaç Ajansı’na bildirdikleri ifade edilmektedir. Fransa’da 2006 ve 2009 yılları arasında Antidiabetik ilaç alan hastalar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda Pioglitazonun mesane kanseri riskini arttırdığının ortaya çıkması Fransa İlaç Ajansı’nı Pioglitazon içeren ilaçların satılmasını durdurma kararı almaya yöneltmiştir. Avrupa İlaç Ajansı açıklamasında, Fransa İlaç Ajansı’nın kararının Antidiabetik ilaçların fayda ve risklerine ilişkin şu an Avrupa çapında yapılmakta olan gözden geçirme çalışmasının sonuçlarını beklenmeden alındığına dikkat çekilmektedir.

Avrupa’da Mart 2011’den Beri Araştırılıyor

Avrupa İlaç Ajansı’nın söz konusu açıklamasında, EMA Beşeri Kullanım İçin Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), Pioglitazon içeren ilaçların mesane kanseri riskini arttırıp arttırmadığını incelemek üzere Mart 2011 tarihinden itibaren Avrupa çapında Pioglitazon maddesi içeren ilaçları gözden geçirmeye başladığı belirtilmektedir. Komite, bu süreçte farmakoepidemiyolojik araştırmaları, çeşitli klinik ve klinik olmayan çalışmaları, ilacın piyasaya sürümünden sonraki süreçte mesane kanseri riski taşıyıp taşımadığına yönelik araştırma raporları ve bunların fayda-risk dengesi üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere hazırlanmış ve yayınlanmış tüm değerlendirmeleri ele alarak faaliyetlerini yürütmektedir. Yine aynı açıklamada; Komite’nin 20-23 Haziran 2011 tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantıda, Fransa’da yapılan araştırmanın sonuçlarının ve bu sonuçların, Pioglitazon içeren ilaçların tüm Avrupa’da kullanılmaya devam edilmesi üzerindeki olası etkilerinin değerlendirilerek konuya ilişkin uygun tutumun ne olacağına ilişkin gerekli tavsiyelerde bulunulacağı vurgulanmaktadır.

Türkiye’de 10 Farklı İlacın 62 Farklı Formu Pioglitazon İçeriyor

Pioglitazon; ağız yoluyla alınan, kandaki şeker seviyesini kontrol altına almaya yardımcı olan ve Tip 2 yani insüline bağlı olmayan Diyabet hastalığına karşı kullanılan bir ilaçtır. Bazen insülin ve diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilen Pioglitazon, Tip 1 yani insüline bağlı Diyabet tedavisi için uygun değildir. Oluşturabileceği riskler dolayısıyla Fransa’da satışı durdurulan ve Avrupa İlaç Ajansı’nın gündeminde olan Pioglitazon, Türkiye’de piyasada 10 farklı ilaçta ve bu ilaçların 62 farklı formunda bulunmaktadır.

Türk Eczacıları Birliği olarak, halk sağlığını yakından ilgilendiren böylesine hassas bir meselede Sağlık Bakanlığı’nı bir an önce gerekli incelemeleri başlatmaya ve elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz. Halk sağlığının korunmasında temel işleve sahip olan bir mesleğin mensubu olarak bizler, bu doğrultuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek halkımızı bilgilendirirken, Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli çalışmalar yürütülerek bir açıklama yapılmadan, paniğe kapılmamaları yolunda uyarıyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.  

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ