Duyuru Tarihi: 30.6.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı’nın 16.04.2009 tarih, 5239539 sayılı talimatı:
“15.06.2009 tarihi itibariyle, özel poliklinikler ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (devredilen) arasında yapılmış olan sözleşmeler feshedilecektir.

Ayrıca Bağ-Kur (Devredilen) ve Emekli Sandığı (Devredilen) sağlık yardımlarından yararlanan kişilere Belediye Polikliniklerinin, sağlık merkezlerinin düzenledikleri reçetelerin sözleşmeli eczanelerden karşılanması uygulamasına 15.06.2009 tarihi itibariyle son verilecektir.” şeklindedir.

Konu hakkında, Çankaya Belediyesi tarafından, uygulamanın iptali ve yürütmesinin durdurulması için yapılan başvuru sonucunda, Danıştay Onuncu Daire tarafından alınan 03.06.2009 tarihli karar ile, 2008 Yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.1 Maddesinin (a) bendinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile konu hakkında yapılan görüşmede;  belediye poliklinilerinde düzenlenen reçetelerle ilgili Danıştay Kararı doğrultusunda yapılacak işlemin, bir Genelge ile duyurulacağı ve Genelgenin yayımından sonra, belediye poliklinikleri tarafından düzenlenen reçetelerin karşılanabileceği bilgisi verilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter