Duyuru Tarihi: 27.9.2007 

35.A.00.9393
27.09.2007

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

27.09.2007 tarih 26656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 22.09.2007 tarihinde yayımlanmış olan “Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ”in geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımlanmasından sonra geçerli olacak Dönemsel Avro Değeri, Fiyat Değerlendirme Komisyonu olağanüstü toplantısı ile belirlenir. Dönemsel Avro Değeri belirleninceye kadar, yürürlükten kaldırılan 2004/6781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenmiş olan Dönemsel Avro Değeri geçerlidir.”

Söz konusu tebliğ yazımız ekinde iletilmekte olup 1 Ağustos 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Sertaç ÖZMEN
Genel Sekreter


Eki:1

 

Ek Dosya İçin Tıklayınız..