Duyuru Tarihi: 4.5.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Genelge ile, 01.05.2009 tarihi itibariyle Aile Hekimliği’ne geçilen  illerde reçetelerin ıslak imza ve kaşe dışında bilgisayarda hazırlanarak çıktı halinde alınması  uygulaması başlayacaktır. Bu uygulamada düzenlenecek olan reçetelerin ödenmesi sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına aykırı bir durumun olup olmadığı hakkında, T.C. SGK GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı’na yazılan 30.04.2009 tarih ve 5424 sayılı yazımız ile bilgi istenmiştir.

Konu hakkında Kurum tarafından Birliğimize gönderilen 30.04.2009 tarih ve 5868706 sayılı yazı ile, bu tip reçetelerin 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin “12.1.1 Ayaktan Tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı bölümünün, (3). Maddesi hükmüne uygun olarak düzenlenmesi halinde Kurum tarafından geri ödemelerinin yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Buna göre, SGK’na tabi kişiler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin reçetelerinde ıslak imza ve kaşe dışındaki bilgilerin bilgisayar ortamında yazılması yada bu reçetelerdeki bilgilerin bir kısmının etiket/barkod yapıştırılarak hazırlanması halinde ödemesi gerçekleştirilecektir.

Ancak 2009 Yılı Maliye Protokolü 3. Uygulanacak Usul ve Esaslar bölümünde yer alan,

“3.2.1. İlaçların, sağlık karnelerinde bulunan otokopili reçetelere yazılması zorunludur.”

hükmü dolayısıyla, bu protokol kapsamında bulunan devlet memurlarına ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ve yeşil kart sahibi kişilere düzenlenen reçetelerin otokopili karnelere yazılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter