Duyuru Tarihi: 1.7.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Bilindiği gibi, Bursa Eczacı Odası, üye sayısı 150'nin altına düşen Eczacı Odalarının kapatılması istemi ile, İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması talepli dava açmış, İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması talebini reddetmiş ve bu ara karar 17.04.2014 tarih ve 1750 sayılı yazımızla duyurulmuştu. Bu gelişme üzerine Bursa Eczacı Odası kararı Bölge İdare Mahkemesi'ne taşımıştı.

Ekte, Bölge İdare Mahkemesi'nin de 7. İnci İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmenin durdurulmasının REDDİ kararında yasaya aykırılık bulunmadığından itiraz isteminin de REDDİNE ilişkin 06/05/2014 tarihinde verdiği karar yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Mahkeme Kararı için tıklayınız.