Duyuru Tarihi: 12.6.2012

 

38.A.00.001651
09.05.2012

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan ve 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren Protokolün 3.7 Maddesi ve Protokol eki EK-4 ile düzenlenen hükümler doğrultusunda dağıtımına başlanmış olan reçetelerin/ilaçların Medula Eczane Provizyon Sistemi bölümüne girişi ve faturalanması ile ilgili olarak Kurumun Medula Eczane Provizyon Ekranında 08.05.2012 tarihli bir duyuru yayımlanmıştır.

Duyuru metni aşağıda yer almakta olup, bu duyuruya göre;

Medula Reçete Provizyon Sisteminde, Protokolün 3.7 numaralı maddesi kapsamındaki reçetelerin ayrı fatura edilmesi için düzenleme yapıldığı,

Madde kapsamındaki reçetelerin büyük kısmının sistem tarafından otomatik olarak ilgili fatura grubuna aktarılacağı,

Ancak, özel ve kamu huzurevlerinde, eczane olmayan yerleşim bölgelerinde ve evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler gibi bazı reçete gruplarının sistemce tespitinin mümkün olmadığından, bu reçetelerin reçete giriş ekranında açılan Sıralı Dağıtım Reçetesi” kutucuğunun eczacı tarafından işaretlenerek ilgili gruba aktarılmasının sağlanmasının gerektiği,

01.05.2012 tarihinden itibaren karşılanmış 3.7 numaralı madde kapsamındaki reçetelerin çağırılarak tekrar kaydedilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 

 

Tarih : 08.05.2012
Konu : Sıralı Dağıtımlı Reçeteler Hk.
Açıklama : Medula Reçete Provizyon Sisteminde, Protokolün 3.7 numaralı maddesi kapsamındaki reçetelerin ayrı fatura edilmesi için düzenleme yapılmıştır. Madde kapsamındaki reçetelerin büyük kısmı sistem tarafından otomatik olarak ilgili fatura grubuna aktarılacaktır. Ancak, özel ve kamu huzurevlerinde, eczane olmayan yerleşim bölgelerinde ve evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler gibi bazı reçete gruplarının sistemce tespiti mümkün olmadığından, bu reçetelerin reçete giriş ekranında açılan “Sıralı Dağıtım Reçetesi” kutucuğunun eczacı tarafından işaretlenerek ilgili gruba aktarılmasının sağlanması gerekmektedir. 01/05/2012 tarihinden itibaren karşılanmış 3.7 numaralı madde kapsamındaki reçetelerin çağırılarak tekrar kaydedilmesi gerekmektedir.