Duyuru Tarihi: 18.2.2008

 


 BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 12.02.2008 tarih, 010166 sayılı yazı ile, Bakanlıları tarafından yayımlanan 2008/8 sayılı Genelge ile,

Johnson&Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına ithal ruhsatlı olup, metilfenidat hidroklorür isimili uyuşturucu maddeyi içeren “Concerta 27 mg Kontrollü Salım Tableti” isimli ilacın, formülü ve kontrole tabi maddeler içermesi nedeniyle “Kırmızı Reçete ile Verilecek İlaçlar” kapsamına alındığı,

Bu nedenle yukarıda adı geçen müstahzarın Kırmızı Reçete ile verilmesi, stok ve tüketimlerinin uyuşturucu defterine işlenmesi gerektiği, ayrıca adı geçen müstahzarın çocuk ve erişkin psikiyatrisi ile çocuk ve erişkin nörolojisi uzmanlarınca bir Kırmızı Reçeteye bir aylık tedavi için en fazla 1 (bir) kutu yazılması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki: 2

 
EK 1 - 18022008_hbr_1.pdf