Duyuru Tarihi: 14.1.2011


E-rapor uygulamaları ile ilgili olarak eczacı odaları ve meslektaşlarımız tarafından Birliğimize yapılan bildirimler Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmiş olup, Kurum tarafından verilen cevaplar aşağıda yer almaktadır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


E-RAPOR İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

1.SORU: Sistem aynı tarihte aynı teşhisle iki farklı rapor kaydedilmesine izin vermiyor (örneğin bir ilacın raporu genel cerrahi tarafından çıkarılmış, bir ilacın raporu enfeksiyon hastalıkları tarafından) çözüm öneriniz nedir?

CEVAP:
Aynı gün aynı teşhisle iki farklı branştan raporun e-rapor olarak çıkartılması mümkün olmadığından hastanelerin kendi içinde koordine olarak, tek tanı için tek rapor çıkartılması öngörülmektedir. Böylece bir kişiye ait aynı teşhis için birden fazla raporun kayıtlarda bulunması engellenmektedir.

2.SORU: Katılım paylı hastalıklar için 20.00 koduyla rapor çıkarıldığında ayrıca teşhis yer almayabiliyor. Bu durumlarda hastalıklarla ilgili asıl teşhisin açıklama bölümüne mi yazılması gerekiyor? Ör: Neurontin için nöropatik ağrı raporlarını 20.00 ile hazırlıyorlar. Açıklama bölümüne "nöropatik ağrı" diye belirtilmesi mi gerekiyor?

CEVAP:
Katılım paylı rapor bile olsa her teşhis için uygun olan ICD-10 kodu seçilmekle birlikte diğer ilavelerin açıklama bölümüne eklenmesi de mümkün olabilmektedir.

3.SORU: Bazı hastanelerde bir raporda yer alan ayrı teşhislerin ICD kodları rapor kaydedildikten sonra birbiri ile yer değiştirmiş olarak çıkıyor. Hastaneler açıklama olarak bunun otomatik olarak böyle olduğunu söylüyorlar. Ör: Glokom H40, Göz kuruluğu H04 olarak bilgisayara yazılmasına rağmen sistemde glokom H04, Göz kuruluğu H40 olarak çıkıyor. İl müdürlükleri bunu kesinti sebebi olarak değerlendirir mi?

CEVAP:
Bu tip durumlarda hastanelerin etken maddeler ve ICD kodlarını sisteme gönderiş biçimleri hatalıdır. Hastane yazılımlarından kaynaklanan bu problemin yine hasteneler tarafından düzeltilmesi gerekmektedir.

4.SORU: Şu anda e-rapor, etken madde kontrolü yapmıyor. A maddesi raporda kayıtlıyken B maddesini raporlu ilaç olarak ekrana çıkarıyor. Bu da raporda kayıtlı olmayan ilaçların raporlu olarak yanlışlıkla verilmesine sebep oluyor. Bunu engelleyecek bir yöntem düşünülmekte midir?

CEVAP:
E-raporda kayıtlı olmayan ilaçların raporlu ilaç olarak ekrana çıkması sistem tarafından şu an için engellenmemekle birlikte bununla ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

5.SORU: Raporlu bir reçeteyi sisteme kaydettiğimizde hastanın aynı ilaç için sahip olduğu eski tip ve e-rapor aynı ekranda görünüyor. Bunlardan hangisinin e-rapor hangisinin eczaneden girilmiş eski tip rapor olduğu anlaşılmıyor. Yanlışlıkla elle girilen raporu seçmiş olmamak için hastanın raporunu ayrıca sorgulatıp raporun çıkarıldığı tarihe bakılması gerekiyor. B