Duyuru Tarihi: 28.4.2014

 

NOT: T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen ve ekte bir örneği yer alan yazı ile, 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince, eczanelerin ciro bilgilerinin Nisan ayı bitimine kadar Kuruma gönderilmesi istenmektedir.

Birliğimiz tarafından bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için, eczacıların Eczacı Bilgi Sistemi'ne 2013 yılına ait hasılat bilgisi girişlerini ivedi biçimde tamamlaması gerekmektedir.

Bilgilerinizi, giriş işlemini yapmamış üyelerinizin bu işlemi 30.04.2014 Çarşamba günü akşamına kadar tamamlamasının sağlanmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 

NOT: 2013 Yılı Hasılat Bilgisi girişleri Medula provizyon sistemine yapıldığı gibi Farmainbox (Reçete Tevzi) Eczacı Bilgi Sistemi'nede mutlaka girilmelidir. Farmainbox sistemine giriş SGK sözleşmelerinin temini ve yönetmeliğimiz gereği zorunludur.

 

Resimli anlatım için tıklayınız.