Duyuru Tarihi: 3.1.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimiz tarafından ÖSYM Başkanlığı’na yapılan başvuru ile, 

31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6308 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen yasal düzenlemenin 2013 ÖSYS Kılavuzunda yer almasının, öğrencilerin yapacakları lisans tercihleri açısından elzem olduğunun değerlendirildiği bildirilmiş ve yasal düzenlemelerin Kılavuzda yer alması talep edilmişti.

Konu ile ilgili olarak Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’ndan gelen 20.11.2013 tarihli yazı ile, Yüksek öğretim programlarından mezun olanların tabi oldukları kanun ve yönetmelik hükümlerine ilişkin bilgilerin ÖSYS kılavuzunda yer almadığı, ancak Yüksek Öğretim Kurulu Özürlü Öğrenci Komisyonun dikkate alınarak, engelli adaylara yol göstermek amacı ile söz konusu kılavuzda aşağıda yer alan değişikliğin yapılmasına karar verildiği bildirilmektedir;

Bak.11: “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü görmeyen ve mesleğini icra edebilmesi için mesleğini yapmasına mani iyileşemez bir hastalığı bulunanlar eczacılık mesleğini yapamaz

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’ndan gelen yazı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


YÖK'ten gelen yazı için tıklayınız.