Duyuru Tarihi: 12.6.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C.Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği arasında, 05.12.2007 tarihinde imzalanan “Eczane Çalışanlarının Eğitimine Dair Protokol”e istinaden düzenlenen eğitim programları devam etmektedir.

Bu Protokolden önce, 2005–2007 yılları arasında Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından düzenlenen Eczane Teknisyeni (Temel) Eğitimi Programını tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmış katılımcılarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın 30.06.2008 tarihli ve 42109 sayılı yazısı ile,

Bu kişilerin protokol kapsamındaki iki aşamalı eğitimin teorik kısmına katılmalarına gerek olmadığı, alınan bu sertifikaların teorik kısma denk olduğu, ancak protokol kapsamında yapılan eğitim programında yer alan, 1200 saatlik pratik eğitimi de tamamlamaları gerektiği tarafımıza bildirilmiş, konu 26 Mayıs 2009 tarihli Protokol toplantısında yeniden görüşülerek onaylanmıştır.

Bu itibarla, daha önce Eczane Teknisyeni Eğitimi Sertifikasını almış kişilerin sertifikalarının geçerli olabilmesi için,

  • Bölge eczacı odalarına başvurarak, imzalanan Protokole göre 1200 saatlik pratik eğitimi göstermek üzere düzenlenen staj defterini almaları,
  • Staj kriterlerine uygun bir eczanede, 1200 saatlik stajı tamamlamaları,
  • Staj yapılan eczane tarafından onaylanmış staj defterini eski sertifikaları ile birlikte bölge eczacı odasına teslim etmeleri gerekmektedir.

Bölge eczacı odalarımız tarafından da, teslim alınan staj defterleri incelendikten sonra, eski sertifikalar toplu halde Birliğimize gönderilecek ve Birliğimiz tarafından onaylanan sertifikalar yine bölge eczacı odalarımız aracılığıyla sahiplerine ulaştırılacaktır.

Ayrıca, Eczacı Odaları tarafından, Protokol’ün ekinde belirtilen sertifika örneğine uygun olmayacak şekilde düzenlenmiş olan sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından usulüne uygun olarak yeniden düzenlenmesi için başvuru yapılacak olup, bu şekilde verilen sertifikalar var ise bir örneğinin tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.                                                     

Saygılarımla,                                                                                                         

Ecz. Özgür ÖZEL
Genel Sekreter