Duyuru Tarihi: 10.8.2007
35.A.00.8824
11.08.2007

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  tarafından yayınlanan 10.08.2007 tarih ve 2007/68 sayılı Genelge ile;

25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”nde (Ek-2) yer alan ilaçların reçetelenmesinde endikasyon uyumu aranması ile ilgili olarak gerekli düzenlemelerin ekli listede gösterildiği,

Bu düzenlemeye bağlı olarak; Tebliğ eki “Ek-2 Listesinde Yer Alan Hastalılarda Kullanımı Halinde Sağlık Bakanlığı Onayı Alınmaksızın Endikasyon Dışı Kullanılabilecek İlaçlar Listesi” (Ek-2/E)’nin Tebliğden çıkarıldığı,

Bu değişikliğe bağlı olarak Tebliğin 12.2 “Reçetelere Yazılabilecek İlaç Miktarı” başlıklı maddesinin son paragrafının; “Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkündür. Ancak Tebliğ eki Ek-2 listesinde (*) yıldız işareti bulunan ilaçların haricinde yer alan ilaçların Tebliğ eki EK-2 listesinde belirtilen hastalıklarda kullanımı halinde Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı kullanım onayı aranmaz” şeklinde değiştirildiği ve söz konusu Genelgenin yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bu itibarla, reçete karşılanmasında; ilacın, reçete edildiği teşhis ile Sağlık Bakanlığı’nca onaylı prospektüsünde yer alan endikasyon uyumu aranmasında, ekli listede belirlenen esaslara uyulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Sertaç ÖZMEN
Genel Sekreter


Eki: 10.08.2007 tarihli Genelge ve eki liste
NK