Duyuru Tarihi: 29.1.2009


Bilindiği gibi, 31.12.2008 tarihinde yayımlanan “Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ”(Sıra No:7) gereğince, 01.01.2009 tarihinden itibaren Yeşil Kart sahiplerinden de Muayene katılım payı tahsil edilmeye başlanacak olup, muayene ücretleri reçeteyi karşılayan eczaneler tarafından tahsil edilecektir.  Eczaneler tarafından tahsil edilen bu tutarlar, daha sonra kurum tarafından eczane alacaklarından mahsup edilecektir.

 Söz konusu Tebliğ’de, katılım payının, eczane tarafından Tebliğin ekindeki Form (EK–3) doldurulmak suretiyle kuruma bildirileceği belirtilmişse de üyelerimiz tarafından, söz konusu forma ulaşılamadığı yönünde çok sayıda bildirim yapılmıştır.

Eczanelerin, Yeşil Kartlılara ait Muayene katkı paylarını dolduracakları form örneği ekte yer almakta olup, üyelerimiz, bu formata uygun hazırladıkları formu doldurarak her fatura ekinde Kuruma ibraz edeceklerdir.  (3 Nüsha olarak tam doldurularak düzenlenecek formda yer alan Harcama Birim Kodu : 000799 , Harcama Birimi Adı: Sağlık Müdürlüğü Yeşil Kart olarak doldurulacak ve muayene ücreti alınmayacak durumlarla ilgili açıklama da yapılacaktır. )

Form Örneği İçin Tıklayınız.        Excel


NOT :  Meslektaşlarımızın Yeşil Kart mensuplarına ait hasta muayene katılım payı listesini hazırlarken   reçete sahibi bilgisini ( kendisi , eşi , çocuğu , anne , baba gibi ) almaları gerekmektedir.