Duyuru Tarihi: 27.1.2016

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz tarafından T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazı ile,

Aralık ayı içerisinde iki meslektaşımızın saldırıya uğradığı, basına ve kamuoyuna da yansıdığı şekilde İstanbul'daki bir eczacımıza yapılan saldırının üzerinden henüz 24 saat geçmişken, Gaziantep'te yine eczanesinde nöbet tutan bir meslektaşımızın ve çalışanlarının saldırıya uğradığı, eczanesinin darmadağın edildiği,

En yakın sağlık danışmanı olan eczacıların hiçbir can güvenliği olmadan özveri ile çalışmalarını yürüttüğü,

Bu doğrultuda ülkemizin dört bir yanında gece-gündüz eczanesinde halka sağlık hizmeti sunmaya çalışan eczacıyı şiddetten korumak için:

* Sağlık çalışanlarına şiddete karşı caydırıcı yasal önlemler alınması ve saldırganlara cezaların artırılması,

*Sağlık çalışanlarının kamu hizmeti verdiklerinin altının çizilmesi,

* Medyada sağlık çalışanının "saldırılabilir" biri olduğu izlenimini verecek şekilde haberlerden kaçınılması,

* Sağlık çalışanları tarafından yapılan şikâyetlerin ya da tehdit bildirimlerinin kolluk ve diğer makamlar tarafından öncelikli olarak ele alınması,

*Nöbetçi eczanelere yapılacak devriye ziyaretlerinin sıklaştırılması,

* Eczanelere özellikle gece nöbet esnasında aktif olarak kullanılmak üzere "Acil Butonu" koyulması gerektiği bildirilmiş,

Artan bu şiddet eğilimine karşı ülke genelinde eczacıların can güvenliği açısından önlem alınması konusunda çalışma yapılmasının değerlendirilmesi talep edilmişti.

Talebimize istinaden Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazı ile, görev alanlarına giren

* Sağlık çalışanları tarafından yapılan şikâyetlerin ya da tehdit bildirimlerinin kolluk ve diğer makamlar tarafından öncelikli olarak ele alınması,

*Nöbetçi eczanelere yapılacak devriye ziyaretlerinin sıklaştırılması,

Konuları ile ilgili olarak tüm İl Emniyet Müdürlüklerine “ Nöbetçi eczaneler çevresinde devriye hizmetlerinin artırılması, nöbetçi eczaneler ile ilgili gelen ihbar ve şikayetlere öncelik verilmesi ve konunun hassasiyet gösterilerek önemle takip edilmesi” hususlarını içeren yazı gönderildiği bildirilmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen yazı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Gelen yazı için tıklayınız.