Duyuru Tarihi: 4.6.2009

 

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA                            

ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “14. İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması” başlıklı bölümünün “14.2. Eşdeğer ilaç uygulaması” maddesinde yapılan düzenleme gereğince, eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren en ucuz ilaç bedelinin % 22 fazlasına kadarı dikkate alınmaktadır.

Kurumunuz yetkilileri ile yapılan sözlü görüşmelerde, eşdeğer ilaç uygulaması kapsamında, 01.08.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,  %22’lik eşdeğer bandının %15’e indirilmesi yönünde tarafınızca çalışma yapıldığı bilgisi alınmıştır.

Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında Kurumunuz tarafından yapılan bu tür düzenlemelerin hayata geçirilmesi noktasında, uygulayıcılar açısından büyük sıkıntılar yaşandığı ve bu uygulama değişikliklerinin özellikle, sigortalı ve hak sahiplerine ilaç temini aşamasında hizmet veren sözleşmeli eczaneler açısından mağduriyete neden olduğu, daha önce yapılan benzer düzenlemelerde defalarca yaşanmıştır.

Üyelerimiz tarafından verilen ilaç temin hizmetinde, hekim tarafından reçete edilen ilacın, farmasötik eşdeğerinin verilmesi, Birliğimizin son derece büyük önem verdiği ve desteklediği bir uygulamadır. Ancak, eczanelerimizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda, hayata geçirilmesi düşünülen uygulama ile, eşdeğer bandı bir kez daha daraltılacak; buna bağlı olarak eczanelerde yeniden ciro kaybı ve stok zararı yaşanacaktır. Bandın daraltılması, geri ödemesi yapılan ilaç sayısını ve buna bağlı olarak da, eczacı tarafından hastaya verilebilecek eşdeğer ilaç seçeneklerinin azalması sonucunu da beraberinde getirecektir.  Uygulama ile, kamu yararı ve tasarruf sağlanmasının hedeflendiği anlaşılmakla birlikte, beraberinde üyelerimiz açısından çok sayıda sıkıntıya neden olacak bu uygulama değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında yapılacak bu değişiklik ile ilgili olarak; ilaç alanının, ilacın üretimi, dağıtımı ve hastaya temini aşamalarında sorumluluğu olan tüm  paydaşlarının yer alacağı bir toplantıda yeniden değerlendirilmesinin son derece yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Talebimizin tarafınızca değerlendirilerek sonucundan bilgi verilmesi için gereğini arz ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter