Duyuru Tarihi: 17.3.2015

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilen yazı ile,

Feiba IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon isimli ilacın profilaksi kapsamında kullanılıp kullanılamayacağı, profilaksi kapsamında kullanılabiliyor ise “Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda” nasıl değerlendirilmesi gerektiği yönünde bilgi talep edilmişti.

Kurumdan gelen cevabi yazı ile, Feiba IV Infüzyon için liyofilize toz içeren flakon isimli ilacın Sağlık Bakanlığınca onaylı prospektüs endikasyonları arasında; “Faktör VIII'e karşı inhibitör gelişmiş ve baypas ajanı kullanımını gerektirmiş ya da yaşam kalitesinde önemli bozulmaya yol açmış ciddi bir kas-iskelet sistemi kanaması geçirmiş ve/veya yaşamı tehdit eden boyutta (örn. intrakraniyal, intraabdominal, intratorasik) bir kanaması olmuş hemofili A hastalarındaki kanamaların profilaksisinde” şeklinde profilaktik kullanımının yer aldığı, bu kapsamda söz konusu ilacın profilaktik kullanımına ilişkin bedellerin Kurum tarafından karşılandığı,

Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda ise, Tebliğin “4.2.27- Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri başlıklı maddesinde ye alan; “a) Faktör düzeyi % l' in altında ve/veya ayda üçten fazla kanaması olan proflaksi hastalarında haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçemez. Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda, bu duruma sebep olan gerekçelerin belirtileceği 6 ay süreli yeni rapor düzenlenir.” hükmü çerçevesinde işlem yapılması gerektiği bildirilmektedir.

Kurumun yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY 
Genel Sekreter

Kurumdan gelen yazı için tıklayınız.