Duyuru Tarihi: 29.7.2010

 

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 16 Temmuz 2010 tarih ve 053242 sayılı yazı ile,

81 İl Valiliği’ne gönderilmiş olan 05 Temmuz 2010 tarih ve 2010/52 ( 049938) sayılı Genelge gereğince, GUDEF Şurup ( 10 mg. Dekstrometorfan hidrobromür , 30 mg Psödoefedrin hidroklorür ve 100 mg. Guaifenesin / 5 ml.) adlı müstahzarın kontrole tabi madde içermesi nedeniyle, kontrollü tüketim sağlanması amacıyla “ Normal Reçete ile Verilecek İzlemeye Tabi İlaçlar “ kapsamına alındığı bildirilerek,

Buna göre söz konusu ilacın normal reçete ile verilmesi, elden yapılan satışlarında reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin eczanelerde saklanmasının zorunlu olduğu, sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan reçetelere ait sosyal güvenlik provizyon sisteminden alınan dökümlerin ise bilgisayar çıktısı ve dijital ortamda muhafaza edilmesi gerektiğinin tüm eczanelere duyurulması istenmiştir.

Gereğini ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını  rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Ecz. Özgür ÖZEL

Genel Sekreter