Duyuru Tarihi: 14.8.2012


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Zonguldak Eczacı Odası tarafından Birliğimize gönderilen 10.07.2012 tarih ve 21.A.759 sayılı yazı ile, Zonguldak KOSGEB İl Müdürlüğünce, 10-13 Ekim 2012 tarihlerinde Almanya’nın Münih Kenti’nde yapılacak olan 2012 Expopharm Uluslar arası Eczacılık Fuarına KOSGEB destekli olarak katılmak isteyen üyelerinden Ticaret Odası’na kayıt olmalarının istendiği aksi taktirde KOSGEB kredisinden yararlanılamayacağının beyan edildiği bildirilmişti.

Bunun üzerine konu hakkında Birliğimizce T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilen 24.07.2012 tarih ve 2415 sayılı yazımıza cevaben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce 10 Ağustos 2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.02.00-433.99/753119-753092 5666 sayılı bir yazı gönderilmiş olup, bu yazıda, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre eczanelerin ticari işletme ve eczacıların da tacir niteliğinde olduklarından, eczanelerin faaliyette bulundukları mahaldeki ticaret siciline tescil zorunluluğunun bulunduğu ancak eczanelerin ticaret odalarına kayıt olma zorunluluklarının bulunmadığı hususunda birer sureti ekte iletilen yazıları ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına bilgi verildiği bildirilmiştir.

Genel Müdürlüğün Birliğimize göndermiş olduğu cevabi yazısı ve eki Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlıklarına gönderilen yazıları ekte tarafınıza iletilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Ek:3


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yazıları için tıklayınız...