Duyuru Tarihi: 9.12.2013

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2013/37 sayılı Genelge ile,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ve halen uygulanan genelgelerin, Kurum Başkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve 747 sayılı Olur’ları gereği yeniden gözden geçirilmesi, güncelleştirilmesi ve konu bazında tekleştirilmesi talimatları çerçevesinde,

Tıbbi malzemelerin hasta tarafından temin edilmesi durumunda geri ödeme işlemlerine ilişkin Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri arasında uygulama birliğinin sağlanmasını teminen yayımlanmış olan “Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri” konulu 22.08.2012 tarihli ve2012/31 sayılı Genelgenin, değişen mevzuat doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğduğu,

Hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin geri ödeme işlemlerininSosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 2013/37 sayılı Genelgede belirtildiği şekilde yürütüleceği ifade edilmektedir.

2013/37 sayılı Genelge ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarıma rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


2013/37 sayılı Genelge için tıklayınız.