Duyuru Tarihi: 6.5.2009

 

Erkim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gönderilen 10.04.2009 tarihli yazı ile;

Şirketleri adına ruhsatlı iken 23.03.2009 tarih ve 127/16 sayı ile Gilead Sciences İlaç Ltd.Şti.’ne ruhsat devri yapılan “Hepsera 10 mg 30 Tablet” adlı ürün ile ilgili olarak ilaç dağıtım kanallarından ve eczanelerden firmalarına ulaşan bilgiler ve bu bilgileri teyit etmek amacıyla gerçekleştirilen incelemeler çerçevesinde;

• Şirketleri adına ruhsatlı tüm ürünlerde ürün güvenliğini temin etmek amacı ile kullanılan hologramlı fiyat kupürü bulunmayan ambalajların piyasada olduğunu,
• Ürün şirketleri adına ruhsatlı iken, taraflarınca ithalatı söz konusu olmayan 0808482D seri numaralı ürünlerin, başka bir firma tarafından kullanılmaması gereken barkod, ruhsat sahibi olarak şirketlerinin belirtildiği Türkçe prospektüs, şirket logoları basılı iç ve dış ambalaj ve hologramsız fiyat kupürü ile piyasada bulunduğunu

tespit ettikleri ve şirketleriyle hiçbir şekilde ilgisi bulunmayan bu durum nedeniyle her türlü ürün güvenliği, idari, adli, ve oluşacak kamu zararı ile hasta, hekim, eczacı ve ecza depoları bazında ve ayrıca benzeri tüm konularda şirketlerinin sorumlu olmadığı bildirilmektedir.


Birliğimize, Gilead Sciences İlaç Ticaret Ltd.Şti. tarafından gönderilen 30.04.2009 tarihli yazıda ise;

“Hepsera 10 mg Tablet” isimli ürünün ruhsatının, 23 Mart 2009 tarihi itibariyle Erkim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş’den Şirketlerine devrolduğu,

Erkim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye ait olan 0808482D ve 0809334D seri No’lu, eski barkodlu ürünlerin Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün izniyle Şirketleri tarafından ithal edilerek bir müddet daha pazarda bulunmaya devam edeceği, anılan seri No’lu ve barkodlu orijinal ürünlerine ilişkin tüm sorumluluğun ruhsat sahibi olarak Şirketleri tarafından garanti edildiği,

Ürünlerinin ambalajlarının tüm yasal yükümlülüklere uygun bir şekilde hazırlanarak dağıtımının Şirketlerince gerçekleştirildiği, üünlerinde hologramlı fiyat kupürü kullanmamayı tercih etmelerinin ve eski ruhsat sahibinin isminin ve logosunun bulunmasının ürünün güvenliğine ve Şirketlerinin sorumluluğuna halel getirmesinin düşünülemeyeceği, Şirketlerinin, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün izin, görüş ve bilgileri çerçevesinde ürünün ithalatını ve dağıtımını gerçekleştirmeye devam etmekte olduğunu bildirmektedir.

Eski barkodun, (8699538012719) İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün web sitesi fiyat listesinde halihazırda yer aldığı gibi provizyon sisteminde yer almaya devam edecektir.

23.03.2009 tarih ve 127/16 No’lu ruhsatına sahip oldukları ürünlerinin yeni barkodunun (8698760010036) provizyon sistemine dahil edilmesi için gerekli işlemlerin ayrıca yapıldığı bildirilmektedir.

Tüm Üyelerimize Duyurulur.


Er-Kim İlaç Firmasının Yazısı
Gilead İlaç Firmasının Yazısı