Duyuru Tarihi: 12.1.2008

 

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde (www.iegm.gov.tr) ilaç fiyat listelerinde yapılan güncellemeler yayımlanmaktadır. Genel Müdürlük tarafından, her hafta Cuma günü yayımlanan fiyat güncellemeleri, takip eden Salı günü yürürlüğe girmektedir.


22.09.2007 tarih ve 26651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 10. Maddesinin 5.Fıkrası;

“Fiyat listesinde yapılacak değişikliklerin uygulanmasına yayımlandığı tarihten 45 gün sonra başlanır. Ancak fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Ayrıca referans değişiklikleri sonucu veya firmaların kendi istekleri ile yapmış oldukları fiyat düşüşleri, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeden geçerli olur.” şeklindedir.

Bu hüküm gereğince, İlaç Firmalarının fiyat düşüşlerini hemen uygulamaya koyabilmeleri için eczane stoklarında oluşacak kayıpları karşılmaları, aksi takdirde fiyat düşüşleri için 45 günlük geçiş süresini beklemeleri gerekmektedir.

11.01.2008 tarihinden itibaren, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanan fiyat listelerine, Türk Eczacıları Birliği internet sitesinden de (www.recete.org)  ulaşılabilecektir.

İnternet sitemizde yayımlanacak olan listelerin üyelerimiz tarafından incelenmesi ve geçiş süresini beklemeden fiyat düşüşünü yürürlüğe koyan, ancak eczane stoklarında oluşan zararı karşılamayan firmaların Bölge Eczacı Odalarına bildirilmeleri, konu hakkında gereğinin yapılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Tüm üyelerimize duyurulur.

Eki:

1-) 4 Ocak 2008 tarihinde,
www.iegm.gov.tr adresinde yayımlanarak 18 Şubat 2008 tarihinden itibaren (45 günlük geçis süresinin beklenmesi nedeniyle) geçerli olan ilaç fiyatları .

2-) 11 Ocak 2008 tarihinde,
www.iegm.gov.tr adresinde yayımlanarak 15 Ocak 2008 tarihinden itibaren (firmaları tarafından zararın karşılanacağının taahhüt edilmiş olması nedeniyle) geçerli olan ilaç fiyatları .