Duyuru Tarihi: 25.3.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 14/03/2016 tarihli ve 2164352 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayına istinaden yayınlanan İlaç Güvenlik İzlem Formları Hakkında 2016/7 sayılı Genelge ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve konu hakkında tüm üyelerinize bilgi verilmesi hususunu saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel SekreterGenelge ve ekleri için tıklayınız