Duyuru Tarihi: 9.2.2010

 

İlaç Takip Sistemi ve Karekodlu ilaçlarla ilgili uygulamalar konusunda, daha önce de Birliğimiz tarafından yapılan duyurularda ve bilgilendirmelerde ifade edildiği gibi, ilacın, üretildiği nokta ile son kullanıcıya ulaştığı satış noktası arasındaki hareketlerinin güvenlik altına alınması amacıyla tasarlanan sistem, Birliğimiz tarafından da desteklenmektedir.

İlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile çok sayıda toplantı ve görüşme yapılmıştır. Birliğimizin, sistemin hayata geçirilişi aşaması ile ilgili görüş, düşünce ve talepleri yetkililere net bir biçimde sunulmuş, Birliğimiz tarafından İlaç Takip Sisteminin desteklenmesi ve sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesinin ön koşulları;

1.      Tek Ekran: Reçete giriş ekranının, hem SGK provizyon sistemine hem de İlaç Takip Sistemine veri aktararak geri bildirim almasını mümkün kılacak şekilde oluşturulması,
2.      Takas: Karekodlu ilaçların eczaneler arasında takas işleminin; acil durum, nöbet, reçete gibi şartlar aranmadan ve fatura kesme gibi eczane pratiğini sıkıntıya sokacak işlemlere gerek olmadan mümkün kılınması, 
3.      İade: İlacın depoya iadesinin gün sınırlaması aranmaksızın ve mevcut işleyişe ilave işlemler getirmeden mümkün olması,
4.      Depolar: Ecza depolarının sistem kapsamından çıkarılmaması,
5.      TEBEOS: Karekod sistemine uyumlu eczane işletim sisteminin (TEBEOS) Türk Eczacıları Birliği tarafından tüm eczanelere ücretsiz olarak dağıtımının tamamlanmış olması,
6.      Verilerin Korunması: İTS bilgilerinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından ve ilaç takibi amacıyla kullanılması, mali verilerin gizliliği noktasında tam güvenliğin sağlanması ve hasta mahremiyetinin yasal koruma altına alınması,
7.      Stok Düzeltme Hakkı: Süreç içerisinde, eczacının inisiyatifi dışında, fiili stok ile gerçek stok arasında meydana gelen farkların giderilmesi için, Birliğimizden alınacak görüşler doğrultusunda belirlenecek usuller çerçevesinde stok düzeltme hakkının sağlanması,

Olarak yazılı ve sözlü biçimde yetkililerin bilgisine sunulmuştur.

Sistemle ilgili olarak, Birliğimizin talepleri yerine getirilmeden ve sistemin sağlıklı bir biçimde işlemesi için gerekli teknik altyapı oluşturulmadan, 01.01.2010 tarihinden itibaren, ambalajında sadece karekod bulunan ve ürün fiyat kupürü yerine geçecek bir etiket/kupür içermeyen ürünlerin depolar tarafından eczanelere gönderilmeye başlaması ile, bu ilaçların eczanelerden temini, İlaç Takip Sistemine kaydı ve reçete karşılığında provizyon sistemine kayıt edilerek verilmesi aşamalarında çok sayıda problem yaşanmaya başlamıştır.

Konu hakkında yapılan duyurular ve bilgilendirmelerde, üyelerimiz tarafından, ambalajında sadece karekod içeren, fiyat kupürü/etiket bulunmayan ürünlerin depolardan eczaneye geitirilmesi halinde, kabul edilmemesi; karekodun yanı sıra barkod, fiyat kupürü ve etiketi birlikte içeren ambalaj formlarının tercih edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Üyelerimizin, konu hakkında Birliğimiz tarafından yapılan tüm duyuru ve bilgilendirmelere karşı gösterdiği hassasiyet sonucunda bu ürünlerin eczanelerce kabul edilmeyerek depolara iade edilmesi ile, Türk Eczacıları Birliği’nin talepleri yerine getirilmeden başlatılmış olmasından kaynaklanan sıkıntılar, uygulamanın ilgili taraflarınca fark ed