Duyuru Tarihi: 2.5.2016

Birliğimiz web sitesi aracılığı ile 26.04.2016 tarihinde yaptığımız duyuru ile;

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 01.04.2016 tarihinde yayınlanan duyuru hakkında hatırlatma yapılmış ve serbest eczanelere ait ciro bilgilerinin eczane mesul müdürü tarafından 01/04/2016 - 30/04/2016 tarihleri arasında İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden beyan edilmesi gerekliliği ve bilgi girişinin ne şekilde yapılabileceğine ilişkin bilgi verilmiştir.

TİTCK tarafından Birliğimize bugün (02.05.2016) yapılan bildirimle, 28.03.2019 tarih ve 29667 sayılı Resmi Gazetede 28.03.2016 tarih ve 29667 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in “Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişiminin, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenir” şeklinde olan 6. Maddesi de göz önünde bulundurularak, ciro bilgileri girişleri yapmayan eczacıların sisteme erişiminin engellendiği, ciro beyanının ardından sistemin yeniden erişime açılacağı bilgisi iletilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ