Duyuru Tarihi: 24.3.2009

 

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin 12.03.2009 tarihli toplantısında, ilaç firmalarının ve ilaç dağıtım depolarının son dönemde ilaç alım koşullarına dair hayata geçirdikleri değişikliklerin yarattığı sorunların belirlenmesi ve çözümü ile ilgili çalışma yapmak üzere bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Hilmi Şener, Merkez Heyeti Üyeleri Ecz. Nevin Taşlıçay, Ecz.İsmail Başdil ve Ecz.Mustafa Sak’ın görevlendirildiği Komisyon, 19.03.2009 Perşembe Günü saat 10.00’da TEB Merkez Binasında ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.

Toplantıya TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, TEB II.Başkanı Ecz.Şevket Kaya, TEB Genel Sekreteri Ecz.Hilmi Şener, TEB Saymanı Ecz.Ali Aslan, TEB Merkez Heyeti Üyeleri Ecz.İsmail Başdil, Ecz.Mustafa Sak, Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz.Oğuz Ekincioğlu, Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz.Burhanettin Bulut, Konya Eczacı Odası Başkanı Ecz.Harun Kızılay, Denizli Eczacı Odası Başkanı Ecz.Özen Ekiz, Kütahya Eczacı Odası Başkanı Ecz.Hasan Basri Kale, Samsun Eczacı Odası Saymanı Ecz.Onur Ferhat Karacan, Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ecz.Tuğba İrat ve Güney Ecza Koop. II. Başkanı Ecz.Tarkan Bir katılmışlardır.

Toplantıda, pazar payı yüksek olan ilaçların ticari ıskontolarının düşürülmesi/kaldırılması, vade sürelerinin kısaltılması ilaç alım koşullarında serbest eczacıların yaşadığı en temel sorunlar olarak ele alınmıştır.

İlaç üreticileri/ithalatçıları ve dağıtım kanallarının kendi kârlılıklarını arttırma adına girişmiş oldukları bu tip değişiklikler, özellikle eczaneler tarafından karşılanan SGK reçete bedellerinin ortalama 90 gün sonra alınıyor olması nedeniyle, serbest eczacıların ticari varlıklarını sürdürebilmelerinin zor olduğu bir ortam yaratmaktadır.

Son dönemde ilaç alım koşullarında, ilaç sektörünün diğer bileşenleri (sanayi, dağıtım kanalları ve kamu) tarafından tek taraflı yaratılan bu değişiklikler yüzünden, eczacıların uğramış olduğu zararın ciddi oranlara ulaştığının eczacılık kamuoyu tarafından farkedilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

Yapılan çalışmalarda, Türkiye’de en çok satılan 100 ürünün;

• Pazar payının % 34,82 olduğu,
• 57 tanesinin ticari iskontosunun “0” olduğu,
• 28 tanesinin vade süresinin 60 gün ve altında olduğu

tespit edilmiştir. Bu ürünlerle ilgili detaylı çalışmalar başlatılmış olup, öncelikli olarak, ilaç üreticisi/ithalatçısı firmalar ve ilaç dağıtım kanalları ile ilaç alım koşullarında son dönemde yaşanan değişikliklerin yarattığı sorunların aktarılacağı ve çözüm önerilerinin paylaşılacağı görüşmelerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Bu anlamda, konuyla ilgili görüşmeler başlamış olup, bu görüşmelerden meslektaşlarımızın lehine sonuçlar alınamadığı takdirde, sorunların çözümü için alınacak tavır süreç içerisinde paylaşılacaktır.

Komisyon görüşmeleri devam ederken, serbest eczacıların ve Bölge Eczacı Odası Yöneticilerinin sürekli olarak bilgilendirilmesi ve konu hakkında kayda değer bir farkındalık yaratılması amacıyla, web sayfamız aracılığıyla, yukarda bir kısmı yer alan istatistiki verilerin daha detaylı bir şekilde yer alabileceği bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. Bu anlamda, Bölg