Duyuru Tarihi: 26.1.2012

 

İsteğe bağlı sigorta kapsamında olan hak sahiplerine ait reçetelerin 01.01.2012 tarihinden itibaren Medula Eczane Provizyon Sistemi’ne girişlerinin ne şekilde yapılacağı konusunda Birliğimize çeşitli bildirimler yapılmıştı.


Bunun üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu’na Birliğimizce yapılmış olan başvuru neticesinde Kurumdan Birliğimize cevaben 20.01.2012 tarih ve B.13.2.SGK.0.11.03.04/62201/30581 sayılı bir yazı gönderilmiş olup, bu cevabi yazı, 26.01.2012 tarih ve 38.A.00.000648 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız ekinde iletilmiştir.

Bölge Eczacı Odası yazımız ve Kurumun cevabi yazısı için tıklayınız…