Duyuru Tarihi: 30.5.2008

 


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün T.E.B. ‘ne gönderdiği 27.05.2008 tarih ,034600 sayılı yazısı ile T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2008 / 39 sayılı genelge ile ;

 

Johnson & Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına ruhsatlı olup , Hidromorfon Hidroklorür isimli uyuşturucu maddeyi içeren “ Jurnista 64 mg Uzatılmış Salımlı Tablet “ , “ Jurnista 32 mg. Uzatılmış Salımlı Tablet “ ve “ Jurnista 16 mg. Uzatılmış Salımlı Tablet “ isimli ilaçların, formülü ve kontrole tabi maddeler içermesi nedeniyle “ Normal Reçete ile Verilecek İzlemeye Tabi İlaçlar “ kapsamına alındığı ,

 

Söz konusu müstahzarların Kırımızı Reçete ile verilmesi, stok ve tüketimlerinin uyuşturucu defterine işlenmeleri ,

 

Adı geçen müstahzarların bir Kırmızı Reçeteye 28 günlük süre için en fazla 1 ( bir ) kutu yazılması gerektiği bildirilmektedir.

 

Önemle meslektaşlarımıza duyurulur.