Duyuru Tarihi: 9.7.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçların karekodlu hale getirilmesi amacıyla, bu ilaçların eczane otomasyon sistemleri tarafından, ecza depolarına ve kooperatiflere bildirimi sağlanmış, bu veriler depolar ve kooperatifler tarafından ilaç firmalarına gönderilmiştir. 

Firmaların ve ecza depolarının karekodsuz ilaçların G2D etiketler ile karekodlu hale getirilmesi işlemlerini tamamlamak için talep ettikleri ek operasyon süresi 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere, 10 GÜN olarak belirlenmiştir.

Lilly, Bristol Myers Squibb, Servier ve Merck Serono firmalarının, eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçlarının G2D ile etiketlenmeyeceği ve  iade alınacağını bildirmeleri üzerine, anılan firmaların uygulamalarını ne şekilde yapacağı 01.07.2010 tarihinde web sitemiz üzerinden duyurulmuştur. Ardından işlem basamakları 02.07.2010 tarihinde www.teb.org.tr de yayınlanan “KAREKODSUZ ÜRÜNLERİN KAREKODLU HALE GETİRİLMESİ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME” başlıklı duyurumuz ile açıklanmıştır.

Lilly, Bristol Myers Squibb, Servier ve Merck Serono firmalarının eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçlarının karekodlu hale getirilmesi için, daha önceki duyurularımızda da ifade edildiği gibi, ilaçların ecza depoları tarafından iade alınarak, tutarının eczanelerin cari hesaplarına alacak kaydedilmesi yöntemi uygulanacaktır.

Bu 4 firma dışında kalan tüm firmaların karekodsuz ilaçlarının KAREKODLU hale getirilmesi için izlenecek işlem adımları şu şekildedir.

1) Karekodsuz ilaçların bildirimi: 10.07.2010 Cumartesi gününden itibaren, ecza depolarının ve kooperatiflerin internet sayfalarında açılacak olan “iade karşılığı olarak birebir ilaç siparişi” ekranına, eczanede bulunan karekodsuz ilaç adedi ile ilgili bildirimler yapılacaktır. Bildirim işlemleri, 12.07.2010 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar tamamlanacaktır.

2) Birebir ürün değişimi: 13.07.2010 Salı gününden itibaren, ecza depoları ve kooperatifler, eczaneler tarafından yapılmış olan bildirimler doğrultusunda, eczanelere karekodlu ürün teslimi yaparak, bu ürünlerin karekodsuzlarını geri alacaklardır. İşlemlerde, operasyonel güçlük yaşanmaması amacıyla, depolar ve kooperatifler, 13.07.2010 Salı gününden itibaren her gün eczanelere, o gün hangi firmalara ait  ilaçları değiştirecekleri bilgisini vererek, eczanenin, teslim edeceği karekodsuz ilaçlar için hazırlık yapmasını sağlayacaktır.Bu işlemler firmaların alfabetik  sıralamasına göre yapılacaktır. Eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçların karekodlu olanlarla “birebir ürün değişimi” yöntemi ile değiştirilmesi süreci, 19.07.2010 Pazartesi günü akşamına kadar sürdürülecek; herhangi bir nedenle eczane stoklarında, halen karekodsuz ilaçlar bulunması durumunda, bu ilaçların karekodlu ilaçlarla değiştirilmesi için gerekli çalışmalar, ecza depoları ve kooperatiflerce tamamlanacaktır.

Eczaneler tarafından ecza depolarına ve kooperatiflere iade edilen karekodsuz ilaçlar, depolar ve kooperatiflerce doğrudan ilaç firmalarına iade edilecek, bu ürünlerin depolarda ya da firmalarda G2D ile etiketlenmesi ve eczaneye geri yollanması gibi bir yöntem kesinlikle uygulanmayacaktır. Karekodlu ürün eczaneye teslim edildiği anda karekodsuz ürün geri alınarak işlem tamamlanacaktır.