Duyuru Tarihi: 6.10.2008

 

 

Yeşil Kart sahibi hastalar için katılım payları provizyon sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle hesaplanamamaktadır. Bu süreçte üyelerimiz açısından mağduriyet yaşanmaması amacıyla Yeşil Kart sahibi hastalara ait reçetelerde katılım payının, %20 oranında manuel hesaplanarak tahsil edilmesi gerekmektedir.

MUAYENE KATILIM PAYI

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6.Katılım Payı başlıklı maddesi ile ayakta tedavide muayene katılım payı tutarları belirlenmiş olup,

Katılım payı;
İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında………………….. 3 YTL,
Eğitim ve araştırma hastanelerinde………………………….. 4 YTL,
Üniversite hastanelerinde …………………………………… 6 YTL,
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ……………………….. 10 YTL,

olarak uygulanır.

Bu tutarlar Kurum provizyon sisteminden de sistem mesajı olarak yayımlanmıştır. Ancak uygulama sırasında provizyon sistemi muayene katılım payı ile ilgili hatalı tutar bildirebilmektedir. Muayene katılım payı tahsilinde Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenen tutarlar dikkate alınmalıdır.

Söz konusu hataların düzeltilebilmesi için Birliğimiz tarafından gerekli girişimlerde bulunulmuş olup çalışmalar en kısa sürede tamamlanacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.