Duyuru Tarihi: 7.12.2007

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından 06.12.2007 tarihinde yayımlanan B.10.0.IEG.0.12.00.13-335.99 sayılı yazı ekte iletilmektedir.
 
Bilindiği üzere hasta tedavisinde ihtiyaç duyulan uyuşturucu/psikotrop madde ve müstahzarlarının kontrollü kullanımını sağlamak, diğer bir deyişle amaç dışı kullanılarak suiistimalini önlemek amacı ile Bakanlık tarafından geçilen uyuşturucu madde ve müstahzarları için Kırmızı Reçete uygulaması hakkında çeşitli tarihlerde çıkarılan genelgeler ile, kırmızı reçete kapsamına alınan uyuşturucu ilaçların reçetelenmesi sırasında yazılabilecek maksimal dozları ve bu reçeteleri yazabilecek uzmanlık dalları belirlenmiştir.
 
Diğer taraftan, ilaç sağlık raporlarına ilişkin usul ve esaslar ile, bu raporların geri ödemeye ilişkin işlemleri Maliye Bakanlığı tarafından, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşlerinin alınması neticesinde hazırlanan Bütçe Uygulama Talimatlarında belirtilmektedir.

Ancak 25/05/2007 tarih ve 26532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2007 yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:8) 12.5 maddesince Ek-2/C sayılı Ayaktan Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesinde yer alan ilaçlar arasında, Fentanyl Transdermal TTS ile Metil Fenidat HCl içeren ilaçlar ve Fentanil Sitrat’ın oral ve pastil formları da bulunmaktadır. Söz konusu uygulama sadece geri ödemesi yapılacak kırmızı reçeteleri kapsamakta olup, bu ilaçların geri ödemesinin yapılmayıp hasta tarafından eczanelerden kırmızı reçete karşılığında para ile temin edildiği durumlarda Sağlık Bakanlığı genelgelerinde belirtilen hususlar geçerlidir.

Konuyla ilgili olarak 2007 yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ile Bakanlık genelgelerinin uygulanmasında karşılaşılan sıkıntıların kaldırılması; kamu yararı ve kamu sağlığı bakımından meydana gelebilecek mağduriyetlerin önlemesi için yürütülen çalışmalara devam edildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica  ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Alaaddin IŞIK
İkinci Başkan

Eki: 1

Ek Dosya İçin Tıklayınız...