Duyuru Tarihi: 10.3.2010

 

27.02.2010 tarihli duyurumuz ile, 01.03.2010 tarihinden itibaren devreye alınacak olan MEDULA-Reçete Provizyon sistemi ile ilgili olarak, meslektaşlarımızın Kuruma bildirimde bulunmak istedikleri konuları medulayardim@gmail.com adresine gönderebilecekleri bildirilmiştir.
 
01.03.2010 tarihinden itibaren MEDULA-Reçete Provizyon sistemi ile ilgili olarak
medulayardim@gmail.com adresine ulaşan e-postalar ve sözlü bildirimler konularına göre ayrılmış ve Kurum yetkililerine iletilmiştir.
 
MEDULA – Reçete Provizyon Sistemi uygulamaları ile ilgili olarak Birliğimizce yapılan bildirimlere Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri tarafından verilen cevaplar,
 
• Sistemle ilgili sorular ve açıklamalar
• İlaçlarla ilgili sorular ve açıklamalar
 
Başlıkları altında toplanmış olup duyurumuz ekinde tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.
 
8 Mart 2010 tarihinde Birliğimize ulaşan cevaplar ekli dosyalarda yer almaktadır. 
 
 
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Önceki tarihlerde yayımlanan sorular ve açıklamalara ait dosyalara http://www.recete.org/?modul=haberdetay&id=1175938 linkinden ulaşabilirsiniz.


İlaçlarla ilgili sorular ve açıklamalar-3        Excel
Sistemle ilgili sorular ve açıklamalar-2        Excel