Duyuru Tarihi: 5.6.2009

 

           
               T.C MALİYE BAKANLIĞI
               Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne,
               ANKARA

            Bilindiği gibi, T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından,  01.06.2009 tarihinde yayımlanan duyuru ile;

            Kurum ile sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payının 2 Haziran 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 (iki) TL olarak uygulanacağı bildirilmiş ve provizyon sistemi de bu uygulama değişikliğine uygun olarak aynı tarih itibariyle düzenlenmiştir.

            Provizyon sisteminin, muayene katılım payı olarak “2 TL” tahsil edecek şekilde düzenlenmesine karşın, Genel Müdürlüğünüz tarafından, 2008 Yılı Maliye Bakanlığı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin muayene katılım payı ile ilgili maddesinde herhangi bir düzenleme yapılmaması, söz konusu Tebliğ kapsamındaki kişiler için, tahsil edilecek muayene katılım payları konusunda belirsizlik yaşanmasına neden olmaktadır.

            Meslektaşlarımızın, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği kapsamındaki kişilerden tahsil edecekleri muayene katılım payları konusunda yaşadıkları karışıklığın giderilmesi, provizyon sisteminde yapılan düzenleme doğrultusunda uygulama birliğinin sağlanabilmesi için, Genel Müdürlüğünüz tarafından acil bir duyurunun yayımlanması hususu bilgilerinize arz olunur.

           Saygılarımla,

           Ecz.Özgür ÖZEL
           Genel Sekreter