Duyuru Tarihi: 3.12.2010Bilindiği gibi, 18.09.2009 tarih 27353 sayılı Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereğince, kamu kurum ıskontosunda meydana gelen artış ve referanstan kaynaklı ilaç fiyat düşüşleri, 04.12.2009 tarihinde uygulamaya alınmıştır.

Yapılan bu düzenlemeler ile, ilaç sanayi ve ekonomi yönetimi arasında, kısaca Global Bütçe olarak adlandırılan yöntem ile, 2010 yılı için sağlık alanında yapılacak harcamalara üst sınır getirilmesi amaçlanmıştır.

Ekonomi Yönetimi tarafından yapılan planlamada, 2010 yılında ilaç harcamaları için 14.6 milyar TL lik bir bütçe ayrılmış, bu bütçenin aşılması halinde ise, kamu kurum ıskontosu artışı ve ilaç fiyat düşüşü gibi yöntemler uygulanması öngörülmüştür.

Kurumun, 2010 yılına yönelik yaptığı değerlendirmelerde, ilaç harcamaları için ayırdığı bütçenin aşıldığı ve oluşan farkın telafisi için ilaç sanayi ile bir dizi görüşme yapıldığı bilinmektedir. Bu görüşmelerde, SGK ile ilaç sanayi arasında henüz bir mutabakat sağlanmamış olmakla birlikte, önümüzdeki günlerde, KKİ artışı ve/veya ilaç fiyat düşüşlerinin olması beklenmektedir.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu ve İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sağlık Bakanı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görevli diğer Bakanlar ile ayrı ayrı görüşmeler yapmakta; tasarruf tedbiri kapsamında yapılacak düzenlemelerin, eczanelere getireceği ek mali yükün telafisi ve eczanelerde oluşturacağı stok zararının telafi edilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir.

Bu dönemde, eczacı kamuoyunun, kesinleşmemiş ve güvenilir olmayan kaynaklardan edinilen bilgiler ile, oluşacak ek mali yükün ve eczanelerde oluşacak zararların tazmin edilmeyeceği gibi bilgilerden dolayı tedirgin olduğu izlenmektedir.

Konu hakkında meslektaşlarımızın Türk Eczacıları Birliği ve Bölge Eczacı Odaları tarafında yapılacak bilgilendirmeleri takip etmeleri ve bu bildirimler doğrultusunda hareket etmeleri uygun olacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilaç sanayi arasındaki görüşme süreci Birliğimiz tarafından yakından takip edilmekte olup, konu hakkındaki gelişmeler Bölge Eczacı Odaları ve internet sayfamız aracılığı ile tüm meslektaşlarımıza bildirilecek ve izlenecek yol ve yöntemler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ