Duyuru Tarihi: 12.7.2013

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Temmuz 2013 tarih ve 28704 sayılı Resmi Gazete'de "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler kapsamında, Yönetmeliği EK-9 Müşterek Teknik Rapor başlığı altında bulunan "Açılış Yapılacak Hastane veya Ek Binalarına Yönelik Müşterek Teknik Rapor" maddesinin altında, yer alan 10 uncu madde,

10) Eczane, Yönetmeliğin 27 inci maddesine uygun mu? " şeklinde düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin Eczane başlıklı 27 nci maddesi ise,

"Madde 27- (Değişik:RG-23/9/2010-27708) :"Özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane bulunması zorunludur." şeklindedir.

Yönetmelik değişikliği metni ekte yer almakta olup, bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Yönetmelik metni için tıklayınız.