Duyuru Tarihi: 16.9.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz tarafından Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd Şti’ye gönderilen yazı ile,

Rahim ağzı kanseri koruyucu aşısı bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına alınması hususunda Ankara 13. İş Mahkemesi'nde görülen davanın kesinleşmiş kararı iletilmiş ve yargı hükmü gereğince söz konusu aşının geri ödeme kapsamına alınması hususunun Sosyal Güvenlik Kurumu’na 18.06.2014 tarihli ve 2336 sayılı resmi yazı ile bildirildiği,

İlgili Kurum’dan cevaben gelen 04.07.2014 tarihli ve 9920263 sayılı yazıda ilaçların Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (Ek 4/A) dahil edilebilmesi için Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge doğrultusunda oluşturulan komisyonlarca değerlendirilmesi gerektiği;

Söz konusu ilacın Kurum tarafından ödenebilmesi için öncelikle firması tarafından Ödeme Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin ilgili maddelerine göre Kuruma başvuru yapılması gerektiğinin belirtildiği ifade edilmiş olup,

Mahkeme kararı gereğince “Gardasil IM Enjeksiyon İçin Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjektör” isimli ilacının geri ödeme kapsamına alınması amacıyla ilgili firma tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapılması ve süreç hakkında Birliğimize bilgi verilmesi istenmişti.

Firmadan gelen cevabi yazı ile, “Gardasil IM Enjeksiyon İçin Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjektör” ticari isimli ürünün ülkemizde Ocak 2007 itibari ile kullanım için ruhsatlandırıldığı, halen ülkemizde onaylı ürün bilgisi ile uyumlu olarak, geri ödeme kapsamı dışında hastaların erişilebildiği,

Halk sağlığı açısından önemi açıkça kanıtlanmış olan serviks kanserinden koruma tedavisi olan “Gardasil IM Enjeksiyon İçin Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjektör”ün halen dünya genelinde birçok farklı ülkede Sağlık Otoritelerince de uygulanmakta olduğu üzere, “Ulusal Aşı Takvimi”  kapsamına alınmasının gerekliliğini açıkça işaret ettiği, ürünün “Ulusal Aşı Takvimi” kapsamına alınması ile Halk Sağlığı yönünden serviks kanserine karşı bir başarı ve ayrıca geri ödeyici kurumun (Sosyal Güvenlik Kurumu)  genel sağlık giderleri açısından ise tedavi maliyetleri temelinde kısa ve uzun vadede tasarruf sağlanmış olacağı, tüm bu halk sağlığı kaynaklı gereklilikler temelinde Gardasil IM Enjeksiyon İçin Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjektör” ticari isimli ürünün ülkemizde “Ulusal Aşı Takvimi” kapsamına alınması yönünde firmalarınca çalışmaların halen devam ettiği bildirilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili firma arasında yapılan yazışmalar ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Eki icin tiklayiniz.