Duyuru Tarihi: 29.4.2010

 

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan “Parakodin Tablet” isimli ilacın formülü ve kontrole tabi madde içermesi nedeniyle (500 mg parasetamol + 10 mg kodeine eşdeğer kodein fosfat hemihidrat) kontrollü tüketiminin sağlanması amacıyla “Normal Reçete İle Verilecek İzlemeye Tabi İlaçlar” kapsamına alınması ile ilgili olarak 12.04.2010 tarih, 2010/22 sayılı Genelge yayımlanmıştır. 

Genelgeye göre, Parakodin tablet isimli ilacın;

Normal Reçete ile verilmesi gerektiği, 

Elden yapılan satışlarında reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin eczanelerde saklanmasının zorunlu olduğu,  

Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan söz konusu reçetelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon sistemlerinden alınan dökümlerinin bilgisayar çıktısı veya digital ortamda muhafaza edilmesi gerektiği bildirilmektedir.