Duyuru Tarihi: 4.1.2011


 

İlaç Takip Sistemine yapılan stok zararı bildirimlerine ait verilerin eczaneler tarafından rapor halinde İTS Yönetim Panelinden de alınmasını sağlayan düzenleme İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanmıştır.

Konu hakkında www.iegm.gov.tr de yayınlanan duyuru aşağıdaki şekildedir:

“İNDİRİMLİ ÜRÜNLER İÇİN YAPILAN STOK BİLDİRİMİ HAKKINDA

Stok zararlarının karşılanması amacıyla eczanelerin 20.12.2010 tarihine kadar yapmış oldukları mal bildirimlerini dosya halinde alabilecekleri ekran itsmc Yönetim Panelinde (http://itsmc.saglik.gov.tr/its_admin/index.php) hazırlanmıştır.

Listeyi alabilmek için:

- Yönetim Paneline giriş yapılır.

- Menüden "İndirimli Ürünler" seçilir.

- Excel ikonuna tıklanarak yapılmış olan bildirimlerin bilgisayar kaydı sağlanır.

Söz konusu dosyada yapmış olduğunuz bildirimleri seri numarası bazında görebilirsiniz.”

İlaç Takip Sistemi Yönetim Paneli üzerinden alınan raporda, eczanelerin 20.12.2010 tarihine kadar yapmış oldukları bildirimlere ait veriler yer alacaktır. Bu duyuruya göre, eczane paket programları üzerinden alınan ve Fiyat Farkı Faturası ekinde depo/koop şubesine teslim edilecek olan Stok Zararı Bildirim Raporuna, doğrudan İlaç Takip Sistemi üzerinden, yukarıda belirtilen işlem adımları takip edilerek de ulaşılabilecektir.

Stok zararlarının telafisi için yapılacak işlemler konusunda, Sağlık Bakanlığı, Türk Eczacıları Birliği, dağıtım kanalları ve üreticiler arasında herhangi bir mutabakatsızlık bulunmayıp, bu konuda daha önceki duyurularımızda bildirilen işlem adımları sürdürülecektir.

Konu hakkında, bilgi eksikliğinden kaynaklı olarak, meslektaşlarımıza güçlük çıkaran veya stok zararlarının telafisinin başka yöntemlerle yapılacağı şeklinde açıklamalarla tedirginlik yaratan depo-kooperatif-firma temsilcileri var ise, bu durumun Bölge Eczacı Odaları kanalıyla Türk Eczacıları Birliği’ne bildirilmesi önem taşımaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ