Duyuru Tarihi: 17.2.2009

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

Bakanlığımız Taşra Teşkilatında hizmet veren sağlık birimleri için, 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3’üncü maddesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere Kura ile (888) Diş Tabibi ve (501) Eczacı alımı yapılacaktır:

a) Ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak suretiyle, (675) adet sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (236) adet sözleşmeli personel pozisyonuna Eczacı,
b) Ücretleri görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanmak suretiyle (213) adet sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (265) adet sözleşmeli personel pozisyonuna ise Eczacı alınacaktır.
c) Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının teşkilatı, ili, kurum adı, unvanı/branşı ve sayısı
http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

KURA TAKVİMİ

1. Kura başvuruları; internet ortamında www.yenipbs.saglik.gov.tr (PBS) internet adresine yapılacaktır.
2. Başvurular, 16 Şubat 2009 Pazartesi günü başlayıp, 20 Şubat 2009 Cuma günü saat 18.00’da sona erecektir.
3. Kuraya başvuranların başvuru formlarını en geç 26 Şubat 2009 Perşembe günü saat 18.00’a kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuruda bulunana aittir.
4. Kura 05 Mart 2009 Perşembe günü noter tarafından yapılacak olup yer ve saati daha sonra
http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

KURA İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Halen bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda görev yapanların görev yaptıkları birim amirine; yurt dışından müracaat edenlerin Büyükelçilik veya Konsolosluklara; diğer adayların ise notere onaylattıkları PBS Başvuru Formunu, 26 Şubat 2009 Perşembe günü saat 18.00’a kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Diş Tabibi pozisyonlarına başvuruda bulunacak adayların, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 30 ve 31’inci maddelerinde belirtilen şartları; Eczacı pozisyonlarını tercih edecek adayların ise 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2 ve 3’üncü maddelerinde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir.
2. Diş Tabibi(Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi), Diş Tabibi(Diş Protezi), Diş Tabibi(Endodontik Diş Tedavisi), Diş Tabibi(Konservatif Diş Tedavisi), Diş Tabibi(Oral