Duyuru Tarihi: 27.7.2009

 

25.07.2009 tarih ve 27299 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet, Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları” ile Opr.Dr.Sami TÜRKOĞLU’ndan boşalan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne Hasan ÇAĞIL atanmıştır.

Tüm üyelerimize duyurulur.