Duyuru Tarihi: 24.3.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


   Akbank T.A.Ş Genel Müdürlüğü İşlem Bankacılığı tarafından Birliğimize gönderilen 19.03.2008 tarihli yazıda, Akbank olarak 06.03.2008 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eczanelere çıkartılan ödemelere aracılık edecekleri belirtilmiş olup, söz konusu yazı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica  ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki:1

 
EK 1 - 24032008_hbr_1.pdf