Duyuru Tarihi: 28.2.2011


BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında yürürlükte bulunan protokolün 7.1 Maddesi uyarınca, Kurum ile sözleşmeli eczanelerin sözleşmelerini Şubat ayı içerisinde yenilemeleri gerekmektedir. Konu hakkında SGK-GSS Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilmek üzere 08.02.2011 tarihinde hazırlanan yazı 14.02.2011 tarihinde Birliğimize ulaştırılmıştır.

Bu yazıya göre,

- Sözleşme yenileme işlemlerinin 28.02.2011 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir.

- Sözleşme yenilenmesi işlemleri sırasında Türk Eczacıları Birliği tarafından bastırılmış Tip Sözleşmeler ile Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3/B formu kullanılacak, ancak bu formun sözleşme yenileme süresi içinde vergi dairesinden onaylı olarak temini mümkün olmadığından, 2011 yılı sözleşme yenileme işlemlerinde eczacı tarafından yapılan beyan esas alınacaktır.

- Eczaneler tarafından 15.02.2011 tarihine kadar, Medula Eczane Provizyon Sisteminde eczane ekranında “Bilgi Güncelle” bölümünden, 2010 yılı satış hasılatı bilgisi kaydedilecek ve bu beyana göre eczaneler tarafından Kuruma uygulanacak ıskonto oranları belirlenecektir.

- Eczane tarafından yanlış beyanda bulunulduğunun yazılı olarak bildirilmesi halinde, İl Müdürlükleri tarafından Eczane Sözleşme İşlemleri ekranından düzeltme yapılabilecektir.

- Yeni ıskonto oranları devreye girdikten sonra, indirim oranı değişen eczaneler, 01.02.2011 tarihinden itibaren karşılamış oldukları reçeteleri yeni ıskonto oranına göre sistemden düzeltecektir. Bu dönemde karşılanan ve yalnızca ıskonto oranı değişikliği nedeniyle tutarı yeniden hesaplatılan reçeteler için çıktı yenilenmesi zorunluluğu yoktur.

- Sözleşme yenilenmesi sırasında 2010 yılı satış hasılatını gösterir SUT eki EK-3/B formu eczane tarafından doldurulup imzalanarak sözleşmeye eklenecek, daha sonra EK-3/B formu vergi dairesinden onaylı olarak temin edilerek 08.04.2011 tarihine kadar Kuruma teslim edilecektir.

- Vergi dairesinden onaylı form ile eczane tarafından yapılan beyan arasında, eczanenin indirim oranını yanlış belirleyecek bir farklılık bulunması halinde, sözleşme üzerinde yer alan indirim oranı, taraflarca imzalanarak düzeltilecektir.

- Eczane tarafından hatalı ıskonto oranı ile Kuruma fatura edilmiş reçetelerin yer aldığı faturalar, eczaneye iade edilecek; fatura ve eki reçetelerin yeni ıskonto oranına göre düzeltilmesinin ardından Kuruma teslim edilecektir. Bu durumdaki faturaların geri ödenmesinde, Kuruma yeniden teslim edildiği tarih esas alınacaktır.

Kurum ile 2010 yılında sözleşmesi bulunan üyelerinizin, sözleşme yenileme işlemleri için Protokolün 7.7 Maddesinde belirtildiği şekilde, bu maddede sayılan,

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,