Duyuru Tarihi: 31.1.2012

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:  30.01.2012 tarih ve 38.A.00.000692 sayılı yazımız

21.01.2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SUT Değişikliğe Dair Tebliğ ile yapılan düzenlemeler kapsamında, Tebliğin 6.1.1.Ç- numaralı maddesine eklenen “(8) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) en fazla 1 aylık doza kadar ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.” Fıkrasına istinaden, 28.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren uygulama ile ilgili olarak, MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde yer alan açıklama doğrultusunda ilgi yazımız ile bilgilendirme yapılmıştı.

Konu hakkında, MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde yapılan duyuru güncellenmiş olup, yeni duyuruda, sistemde geriye dönük takip süresi 2 aya çıkarılmıştır.

Buna göre hastanın elindeki ilacın bitiş süresinin üzerinden 2 ay geçmiş olması halinde, yani reçetesinde yazılı ilacı veya eşdeğerini son 2 ay içinde kullanmamış olması durumunda hasta ilacı ilk kez kullanıyor olarak değerlendirilecektir.

Yeni duyuru:

“Sağlık Uygulama Tebliğinin 28 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli 6.1.1.Ç maddesinin 8. fıkrasında belirtilen ilacın 1 aylık doz ile ödenmesi kuralı Medula Eczane uygulamasında hastanın almak istediği ilacı veya eşdeğerini son 2 ay içinde kullanmaması durumunda uygulanmaktadır. Hastanın son 2 ay içinde almak istediği ilacı veya eşdeğerini kullanmış olduğu durumlarda (önceki aldığı ilacın bitiş tarihi üzerinden 2 ay geçmemesi durumunda) tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler uygulanır.”

Şeklinde düzenlenmiş olup, bilgilerinizi ve üyelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter