Duyuru Tarihi: 2.4.2015

 

3-4 Nisan 2015 tarihlerinde Ankara Plaza Otel’de gerçekleşen “SGK Protokolü Çalıştayı” başladı. Çalıştay’a TEB Merkez Heyeti, Oda Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri katılım sağladı.  Çalıştay’ın açış konuşmasını yapan TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, şunları kaydetti:

“Çalıştay’a, sayı itibariyle bu kadar yoğun bir katılım olması ve odalarımızın hemen tamamını aramızda görmek bizleri fazlasıyla mutlu etti.  Zira gün ayrılıkları derinleştirme değil aksine birlik ve dayanışmayı çoğaltma, bu eksende hareket etme ve gerektiğinde mücadele etme gücünü, iradesini ortaya koyabilme günüdür. Mesleğimiz için kazanımlar elde etmek istiyorsak doğrultumuz bu olmak zorunda.

Çalıştay gündemimize geçmeden önce bir meseleye kısaca değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 18 Mart’ta İyi Dağıtım Uygulamaları Kılavuzu Taslağı ile Ecza Depoları Yönetmeliği Taslağı hakkında bir Başkanlar Danışma Kurulu düzenledik. Ama odalarımızın, oda başkanlarımızın bu toplantıya ilgisi ve katılımı maalesef az oldu. Odalarımızın bu konunun önemini yeterince kavramadıkları kanısındayım. Bu taslakların uygulamaya geçmesi halinde eczanelerimiz açısından getireceği külfetleri çok iyi değerlendirmek, bunu üyelerimize iyi anlatmak, itirazlarımızı iyi örgütlemek zorundayız. Söz konusu düzenlemelerin bu halleriyle çıkmalarına engel olmak durumundayız. Ayrıntılı bir değerlendirmesini tablolarla yakında web sitemizde de yayınlayacağız.

Değerli Meslektaşlarım,

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Merkez Heyeti döneminden itibaren mesleki gündemimizdeki meseleleri daha kapsamlı bir şekilde masaya yatırmamıza, tüm boyutlarıyla tartışmamıza ve söz konusu meseleleri sadece sorun başlığı olarak sıralamaktan öteye geçip somutlaştırmamıza imkân veren çalıştay ve atölye formunda toplantılar düzenliyoruz. Antalya’da gerçekleştirdiğimiz Eczacılığın Sorunları, Çözümleri ve Stratejilerimiz Çalıştayı, Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Kamu Eczacıları Çalıştayı, Eczacı İnsangücü Planlaması Atölyesi, şimdilerde hayata geçirmeye çalıştığımız Smart/Akılcı Eczane Projesi kapsamında akademisyenlerle ve bürokratlarla gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar sonuçları itibariyle hem verimli hem de ufuk açıcı nitelikli toplantılardı. Bu tarz toplantıların ele aldığımız mesele hakkında yoğunlaşmaya, daha önce göremediğimiz, gözden kaçırdığımız noktaları görmeye, yeniden düşünmeye ve kolektif üretime hizmet etmesi dolayısıyla çok daha verimli olduğu kanaatindeyiz. Söz konusu olumlu tecrübe bizi bugün bu çalıştayı yapmaya sevk etti.

Hepinizin bildiği gibi 1 Şubat 2012’de imzalamış olduğumuz SGK Protokolü 30 Haziran’da sona eriyor. O Protokoller ne gibi kazanımlar elde etmiştik kısaca hatırlayalım:

  • Önce reçete başına 25 Kuruş bir hizmet bedeli getirmiş, 2013 Protokol revizyonu ile 0 (Sıfır) ıskonto yapan eczane baremini genişletmiş ve söz konusu eczaneler için hizmet bedelini 75 Kuruş’a çıkarmıştık.  Böylelikle hem düşük cirolu eczanelerimizi korumaya çalışmış, hem de eczaneler açısından sabit kârlılık sağlayan bir modelin kapısını aralamıştık.
  • Cezai Şartlar hakkında yapılan düzenlemeler ile fesih işlemlerinin zorlaştırılmasını sağlamıştık.
  • Eczaneler arasında adil ekonomik dağılımı sağlayacak şekilde reçetelerin sıralı dağıtımını yargı kararlarına uygun hale getirmiş ve kapsamı genişletmiştik.
  • Daha önce sadece medikal malzemeciler tarafından verilen ürünlerin sözleşmeli eczanelerden temin edilebilmesini sağlamıştık.
  • Majistral ilaç tarifesi ve enjektör bedellerinin güncellenmesi meselesini de bu protokole yazdırmıştık.

 

Böylelikle toplamda eczacılar açısından küçümsenemeyecek, eczanelere can suyu kaynağı olan ekonomik kazanımlar elde etmiştik.

Önümüzdeki Protokol sürecinin hayli zor, hayli çetin geçeceğinin farkında olmamız gerekiyor. O nedenle bu Çalıştay’ı yapmaktaki amaç ve hedefimiz; somut bir talepler manzumesi çıkarmak, detaylı bir hareket planı yapmak ve stratejilerimizi belirlemek. Çalıştay’ımızın yolumuzu aydınlatacak, bizi güçlendirecek bir fikir sağanağına dönüşmesi umuduyla hepimize başarılar ve kolaylıklar diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Çolak’ın ardından kürsüye çıkan TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun Kızılay ise kısa bir sunum gerçekleştirdi. Kızılay sunumunda, Çalıştay’ın program akışı ve yöntemine, tartışılacak konu başlıklarına değindi.

Sunum sonrası Çalıştay’a katılanlar 8 farklı gruba ayrılarak çalışmalarına başladılar. 

 

 

 

 

 

 

 

Her grubun birer moderatör seçmesiyle başlayan Çalıştay, grupların sorunlar ve beklentiler üzerine tartışması ile devam etti. Gruplar daha sonra, önerilerini paylaştılar.

Çalıştay, yarın da devam edecek.