Duyuru Tarihi: 15.10.2010

 

15 Ekim 2010 tarih 27730 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştır.

Tebliğin 32 nci maddesi gereğince;

a) 11 inci maddesi 30/10/2010 tarihinde,
b) 12 nci maddesi bu Tebliğin yayımı tarihini takip eden 5 inci işgünü,
c) 16 ncı ve 17 nci maddeleri 01/4/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 25 inci maddesi 20/7/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) 26 ncı maddesi bu Tebliğin yayımı tarihini takip eden 5 inci gün,
e) 27 nci maddesi; EK-5/A için 01/4/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, EK-5/A1 için 03/6/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde,
f) 28 inci maddesi 05/7/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
g) 30 uncu maddesi 03/6/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ğ) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.


Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Metni için tıklayınız        Word