Duyuru Tarihi: 20.5.2013

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 
www.sgk.gov.tr adresinde yayınlanan 2013/22 sayılı Genelgeile,

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 04.11.2011 tarihli ve 110 sayılı Olur’ları ile Van İli Merkez İlçesi ve köyleri, Van İli Erciş ilçesi ve köyleri, Van İli Edremit ilçesi ve köylerinde 23.10.2011 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle “Genel Hayata Etkililik” kararı verildiği,

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kararı doğrultusunda, 30.12.2011 tarih ve 2011/70 sayılı Genelge ile depremden etkilenen genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere sunulan sağlık hizmetlerinden, 5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi hükmü gereği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınması gereken katılım payının tahsil edilmeyeceğinin duyurulduğu,

Yine Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan 06.05.2013 tarihli ve 3040 sayılı yazı ile, Van İli, İlçe ve Köylerini kapsayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri yönünden genel hayatın normale dönmesi nedeniyle söz konusu uygulamanın 30.04.2013 tarihi itibari ile sonlandırıldığının bildirilmesi sebebi ile Kurum tarafından 15.05.2013 tarihi itibari ile katılım payı muafiyetinin sona erdirileceği belirtilmektedir.

SGK tarafından yayınlanan 2013/22 sayılı Genelge ile,30.12.2011 tarih ve 2011/70 sayılı genelge 15.05.2013 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılmış olup, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere sunulan sağlık hizmetlerinden, 5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi hükmü gereği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınması gereken katılım payının 15.05.2013 tarihi itibari ile eczanelerimiz tarafından alınması gerektiği hususunda bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Ek:

2013/22 sayılı Genelge
2011/70 sayılı Genelge