Duyuru Tarihi: 26.12.2007

 

36.A.00.000003
26.12.2007

 


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan B.07.0.BMK.0.18.100 sayılı Genelge ile, 25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 15.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikler belirtilmekte olup, söz konusu Genelgenin 26.12.2007 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir. Buna göre;

1. Söz konusu Genelgenin eki (EK-1) sayılı listede yer alan ilaçlar, Tebliğ eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’ne” (EK–2/D) ilave edilmiş,

2. Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde” (EK–2/D) yer alan ilaçlarla ilgili olarak bu Genelgenin eki (EK-2) sayılı listede gösterilen düzenlemeler yapılmış,

3. Bu Genelgenin eki (EK-3) sayılı listede yer alan ilaçlar, Tebliğ eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-2/D) çıkarılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 24.12.2007 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruda ise, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde, Yönergenin 5-(b) maddesi gereği, söz konusu düzenlemelerin yapıldığı, bu düzenlemelerin 26.12.2007 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

 

Ek:3 Adet Liste ve Maliye Bakanlığı’nın GenelgesiEki İçin Lütfen Tıklayınız