Duyuru Tarihi: 3.4.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C. SGK Başkanlığı GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 02.04.2009 tarih ve 2009/54 sayılı Genelge ile,

Ödeme Komisyonu’nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen Yönergenin 7,5-1(e) ve 5-1(j) maddelerine göre; SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesiyle (EK-2/D) ilgili düzenlemeler ile, “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar”ın 7 nci maddesine istinaden kurulmuş bulunan Fiyat Değerlendirme Komisyonunun 13 Şubat 2009 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla belirlenen 1,9595 Avro kuru ve 24 Ocak 2009 tarihli ve 27120 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan yeni fiyat listelerinde yer alan, kamu iskontolarında değişiklik olan orijinal ilaçlara ait; 02.04.2009 tarihinden itibaren geçerli olan iskonto düzenlemelerinin ekte yer aldığı belirtilerek, bu düzenlemelerin 02.04.2009 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla,


Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

SGK'nın Genelgesi ve Ek Listeler